Právní poradenství a ochrana autorských práv

Kancelář poskytuje veškeré konzultační služby v oblasti autorského práva, zejména týkající se ochrany autorských práv, nároků autorů a výkonných umělců, licenčních podmínek užití autorských děl a uměleckých výkonů a postupu proti porušování těchto práv. Tyto služby jsou poskytovány jak přímo pro autory a výkonné umělce, tak i pro potenciální uživatele autorských děl nebo uměleckých výkonů, tedy pro divadla, filmové a televizní produkce, nakladatelství, reklamní agentury nebo hudební vydavatelství.

Licenční smlouvy o vytvoření a užití autorských děl a uměleckých výkonů

Kancelář rovněž poskytuje konzultace v oblasti uzavírání licenčních smluv, kterými autoři a výkonní umělci postupují práva k užití svých autorských děl a uměleckých výkonů a takové smlouvy i připravuje. Tato služba se týká oblastí literární, divadelní, muzikálové, filmové, televizní, rozhlasové, hudebně vydavatelské i reklamní a zahrnuje poradenství ohledně rozsahu, druhu, doby i způsobu postupu licencí včetně orientačních honorářových podmínek.

Zprostředkování divadelních, literárních a filmových práv

Kancelář na základě svých četných partnerských vztahů a zkušeností zprostředkovává pro potenciální uživatele potřebné licence od autorů. Vyhledávání příslušných nositelů práv bývá vesměs velmi složité a proto je pro žadatele výhodné svěřit tuto agendu specializované kanceláři, která se v této oblasti pohybuje a má potřebné kontakty a přehled o nositelích práv.