Ceny služeb jsou pouze orientační. Jejich skutečná výše závisí na konkrétním rozsahu a významu poskytnutých služeb.

Právní konzultace obecné od 1.000,-Kč/hod.

Právní konzultace konkrétních postupů 3.000,- Kč/hod.

Konzultace smluv 3. - 5.000,- Kč

Jednání s protistranou 2.000,- Kč/hod.

Odborné vyjádření (posudek) od 2.000,- Kč/stránka

Vypracování smlouvy od 5.000,- Kč

Vypracování a projednání smlouvy film, reklama, muzikál, audio, video apod. od 10.000,- Kč

Registrace autorského díla pro soukromou fyzickou osobu   1.500,- Kč  

Registrace autorského díla pro podnikající fyzickou a pro právnickou osobu   4.000,- Kč

Úschova zdrojových tvarů 5.000,- Kč + 3.000,- Kč roční úschovní poplatek

Úschova počítačového programu 5.000,- Kč + 3.000,- Kč roční úschovní poplatek 

Korespondenční provedení registrace + 500,- Kč