Přeskočit na obsah

CENÍK

Ceny služeb jsou pouze orientační. Jejich skutečná výše závisí na konkrétním rozsahu a významu poskytnutých služeb.

KONZULTACE OBECNÉ     1.000,- Kč

KONZULTACE KONKRÉTNÍCH POSTUPŮ     3.000,- Kč/hod.

KONZULTACE LICENČNÍCH POPDMÍNEK     3. – 5.000,- Kč

JEDNÁNÍ S PROTISTRANOU     2.000,- Kč/hod.

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ (POSUDEK)     od 2.000,- Kč/stránka

REGISTRACE AUTORSKÉHO DÍLA PRO SOUKROMOU FYZICKOU OSOBU     1.500,- Kč

REGISTRACE AUTORSKÉHO DÍLA PRO PODNIKAJÍCÍ FYZICKOU A PRO PRÁVNICKOU OSOBU     4.000,- Kč

ÚSCHOVA ZDROJOVÝCH TVARŮ     5.000,- Kč + 3.000,- Kč roční úschovní poplatek

ÚSCHOVA POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU     5.000,- Kč + 3.000,- Kč roční úschovní poplatek

KORESPONDENČNÍ PROVEDENÍ REGISTRACE     + 500,- Kč

NOTÁŘSKÉ OVĚŘENÍ     + 500,- Kč

Kancelář neposkytuje služby ve smyslu § 2 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.