Přeskočit na obsah

PORADENSTVÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Kancelář poskytuje veškeré konzultační agentážní služby v oblasti autorských děl, zejména týkající se ochrany autorských práv, nároků autorů a výkonných umělců, licenčních podmínek užití autorských děl a uměleckých výkonů a postupu proti porušování těchto práv. Tyto služby jsou poskytovány jak přímo pro autory a výkonné umělce, tak i pro potenciální uživatele autorských děl nebo uměleckých výkonů, tedy pro divadla, filmové a televizní produkce, nakladatelství, reklamní agentury nebo hudební vydavatelství. Kancelář neposkytuje služby ve smyslu § 2 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.
 

LICENČNÍ UŽITÍ AUTORSKÝCH DĚL A UMĚLECKÝCH VÝKONŮ

Kancelář rovněž poskytuje konzultace a agentážní poradenství v oblasti licencí, kterými autoři a výkonní umělci postupují práva k užití svých autorských děl a uměleckých výkonů. Tato služba se týká oblastí literární, divadelní, muzikálové, filmové, televizní, rozhlasové, hudebně vydavatelské i reklamní a zahrnuje poradenství ohledně rozsahu, druhu, doby i způsobu postupu licencí včetně orientačních honorářových podmínek.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ DIVADELNÍCH, LITERÁRNÍCH A FILMOVÝCH PRÁV

Kancelář na základě svých četných partnerských vztahů a zkušeností zprostředkovává pro potenciální uživatele potřebné licence od autorů. Vyhledávání příslušných nositelů práv bývá vesměs velmi složité a proto je pro žadatele výhodné svěřit tuto agendu specializované kanceláři, která se v této oblasti pohybuje a má potřebné kontakty a přehled o nositelích práv.