Přeskočit na obsah

konzultační kancelář

Konzultační kancelář Art & Copyright byla založena v roce 2004 se specializovaným zaměřením na oblast tvorby a užití autorských děl, jejich licencování a ochranu autorských práv. Zakladatel kanceláře JUDr. Aleš Kout se na tuto problematiku soustředí již 35 let a zabývá se rovněž obecnou teorií autorského práva. Podílel se v různých fázích na přípravách autorského zákona a publikuje na toto téma v odborných časopisech. Po krátkém působení v oblasti filmu a poté v kanceláři AutoRight působil od roku 1991 především v agentuře Aura-Pont, kde se věnoval zastupování autorů, výkonných umělců a právní ochraně autorských děl. Autorské a mediální právo také přednáší na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. V současné době pracuje rovněž na Ministerstvu kultury v samostatném oddělení autorského práva.

Kancelář Art & Copyright poskytuje komplexní služby v oboru autorských práv. Tyto služby mají maximální oporu jak v oblasti právní teorie, tak zejména v dlouholeté praxi a kontaktech v oblasti kultury a umění. Kancelář se zaměřuje na služby nejen pro samotné autory a výkonné umělce, ale i pro uživatele autorských děl, jako jsou divadla, nakladatelství a vydavatelství, filmové a televizní produkce, reklamní agentury apod. Jim pomáhá řešit problémy, spojené s identifikací a vypořádáváním autorských práv, připravovat licenční autorské smlouvy a také optimalizovat náklady v této oblasti. Kancelář také spolupracuje například s Českou protipirátskou unií, zastupovala Svaz českých knihkupců a nakladatelů a partnersky spolupracovala i s renomovanou mezinárodní advokátní kanceláří Andreas Neocleous & Co.